Yoga mod stress angst og PTSD

 • Traumeyoga - yoga mod stress angst og PTSD

  Forskningsbaseret metode til regulering af et overbelastet nervesystem

FORLØB FORÅRET 2023

Torsdage kl. 12.30-14

Start

D. 2/2  (uge  5)

Slut

D. 16 / 3  (uge 11)

I tilfælde af sygdom hos underviser placeres ekstra undervisning ved forløbets afslutning.

Pris 2500 kr.

Der er plads til max 8 deltagere på holdet.

Alt udstyr er til rådighed

FORLØB EFTERÅR 2022 (FULDT BOOKET,- SE DATOER I FORÅRET 2023 LÆNGERE NEDE) 

Torsdage kl. 12.30-14

Start

D. 15/9  (uge 37)

Slut

D. 17 /11 uge (46)

Ingen undervisning i uge 42..

OBS!

På holdplanen finder du et traume hensyntagende yogahold som kører via aftenskolen.

Her vil indholdet i undervisning være bredere.

På forløbet, som du læser om her på siden, er intentionen mere specifik  i forhold til at forløse stress angst og traumer, hvilket har stor indflydelse på effekten af praksis. Forskellen på de to hold er også  at forløbet er fællesskabende samt det at deltagerne modtager video og lydfil efter endt forløb.

Fælles for forløbet og aftenskole hold er den sansende og blide tilgang hvor deltagerne inviteres til at mærke grænser og træffe valg.

YOGA MOD STRESS ANGST OG PTSD

Traume hensyntagende yoga har rødder i forskning inden for traumeområdet og hjælper til at hele et stress, angst og PTSD / et overbelastet nervesystem. Dette forløb,- traume hensyntagende yoga tager afsæt i TOY.  ( Traume Orienteret Yoga) som er en metode med rødder i klinisk forskning inden for traume området. Traume Orienteret yoga følger nervesystemets bevægelse i kroppen og hjælper til at regulere dette. 

Traume hensyntagende yoga – værktøjer der virker! 

På baggrund af mine mange års erfaring med at undervise i hensyntagende yoga inkluderer jeg øvrige programmer som jeg af erfaring ved virker for rigtige mange mennesker som lider af stress, angst og PTSD.

Andre yoga stilarter som restorativ yoga vil også indgå.

Restorativ yoga går dybt ind og påvirker organerne og nervesystemet og meget er effektiv i forhold til at dæmpe stress.

Med traume hensyntagende yoga inviteres du til at komme hjem til dig selv. Hjem til kroppen som et trygt sted at være! 

   Mindre stress og angst, mere energi og livskvalitet

med traume hensyntagende yoga. 

Yoga mod stress, angst og PTSD,- Traume  hensyntagende yoga er yoga som har fokus på at afhjælpe  disse tilstande for dermed at opnå højere grad af livskvalitet. 

Ved hjælp af metoder og teknikker som dette forløb tilbyder, får du muligheden for at blive herre over din egen krop og dermed dit eget liv. For kroppen og sindet kan larme, og hæmme os i vores livsudfoldelse når vi går rundt med uforløste spændinger.

Yoga med sansning i centrum

I en tryg og tillidsful ramme  og i relation til hinanden kan vi udvikle os side om side. Dog handler dette forløb handler ikke så meget om det mentale og ordene.

Men i stedet om den sanselige måde vi besøger kroppen på for at hele og forløse den stress eller angst som bor i den.

At erfare på et sanseligt plan at kroppen har en naturlig rytme at der er et naturligt skift i sansningerne af denne. 

Et fællesskabende forløb

 Efter hver undervisning er det muligt at mødes over en kop the i sofahjørnet. Her får du som deltagerne mulighed for at spørge ind til undervisningen,  eller at dele med hinanden hvad der evt. dukker op til overfladen efter at have praktiseret denne særlige yogaform. 

Ved forløbets afslutning inviteres du med i en Facebook gruppe. Her får du  adgang til video materiale samt mulighed for at forblive i kontakt med hinanden samt en mulighed for at forblive ved med at praktisere yogaen.

At skabe et nyt aftryk i nervesystemet

Når du praktiserer traume hensyntagende yoga vil du over tid over tid plante et nyt aftryk i dit nervesystem og derved blive mere fri af af den stress eller angst som bor i kroppen. 

Specialiserede programmer:

 • Åndedrættet og vagusnerven
 • Traume hensyntagende yoga mod stress, angst, PTSD søvnproblemer.
 • Meditation og afspænding særligt designet til et stresset/ ængsteligt/ traumatiseret nervesystem. 
 • Nærværsøvelser med rødder i den metakognitive tilgang. 
 • Specialdesignet program til at regulere nervesystemet. Dette program er udviklet af forskere inden for traume området og er testet på PTSD ramte, og er den røde tråd igennem forløbet. Værktøjerne du gives på traume hensyntagende yogaforløb er designet til at afhjælpe stress angst og PTSD.

Du gives ved forløbets afslutning:

 •  Lydfil med afspænding.
 • Video med hands on meditation. 
 • Traume henstagende yoga video.

Deltagerne oplever ofte at flere symptomer forsvinder og at det det bliver nemmere at leve med de symptomer og reaktioner der kan opstå, nu velvidende om hvordan ens stress angst eller PTSD håndteres. 

SKRIV TIL MIG FOR AT TILMELDE DIG

“Undervisningen har skabt et fællesskab, en glæde og en forløsning blandt deltagerne på holdet. Og det er skabt via energi og uden ord. En sjældenhed i et samfund, hvor ord spiller en afgørende rolle.
Hvis noget kan være skelsættende og sætte gang i en personlig ændring af adfærd er det i det hele taget den yoga, Louise formidler.”
Dorthe (tidligere deltager)
“Tusind tak for et fantastisk forløb – jeg vil nok nærmere kalde det starten på en rejse – og for det hjertevarme rum fuld af accept, tolerance, åbenhed og ikke mindst RO, vi sammen har skabt.
Og Louise, tak for at invitere os til dit fine sted og facilitere en afrunding, eller opfølgning, det var for mig virkelig en kærlig reminder om at huske selvomsorgen og finde ind til nærværet og nuet i hverdagen”
Christine

“Jeg har oplevet Louise fokuseret og tilstede som få er.

Jeg har oplevet Louises fokus og tilstedevær som helt afgørende for mit udbytte.

På den måde at Louises, fokus og tilstedevær har smittet mig til det samme.

Jeg oplever samtidig at Louise er udogmatisk og fri af behov for selviscenesættelse, hvilket igen giver dobbelt op på udbyttet, af det Louise  tilbyder nemlig yogaen, hvor Louises viden og faglighed skinner igennem.

Jeg har følt mig meget tryg og tilpas i den undervisning.”

Maria Le Fevre.

“Endnu engang tak for et virkelig (indsigts)givende forløb. Jeg tror, mine reaktioner undervejs, senest ude hos dig, siger mere, end ord kan. De processer, din undervisning har igangsat i mig, har været ren ilt, og jeg er altid gået hjem med en fantastisk blanding af ro og energi.”

Hannah

AT LEVE MED LANGVARIG STRESS ANGST ELLER PTSD

Traumatiske hændelser kan udløse langvarig stress, angst tilstande derunder PTSD. Man have oplevelsen  af at have mistet kontrollen over kroppen og måske livet. Man kan have oplevelsen af at blive slave af den uro som lever i kroppen . Nervesystemet husker, hvilket kan resultere i irrationel adfærd i situationer, hvor der egentlig ikke er nogen fare på færde.

Hvordan  opstår et traume

Et traume er et slags uforløst stress aftryk i kroppens nervesystem. 

Et traume kan være forårsaget af en voldsom hændelse. Feks. ved, biluheld, overfald, overgreb, fødsel, at miste nogen osv.

Et traume kan også opstå ved at vedblive at overhøre kroppens signaler og overskride en grænse for hvor meget pres kroppen kan klare. På den måde kan et traume opstå over tid, hvor vi først opdager det for sent ved at vi begynder at få stress og angstsymptomer. Et eksempel her kan være psykisk vold eller at vedblive at være i et andet stressende miljø for længe.

Udviklingstraumer er et andet slags traume som sker i relationen til andre i barndomsårene. Dette når vi ikke er blevet mødt kærligt og anerkendende med omsorg og trøst. Resultatet kan være at vi tager usunde mønstre og strategier med os ind i voksenårene, hvor det at mærke og respektere følelser og grænser kan blive en udfordring.

Uanset hvilket type traume der er tale om så kan stress, angst, depression og ensomhed blive en kedelig følgesvend i livet.

Empowerment og livskvalitet 

På traume hensyntagende yogaforløb  er hensigten at give dig redskaberne til håndtere din stress, angst eller PTSD. På denne måde lærer du simple værktøjer som du selv kan tage fat i.  Kroppen er intelligent og er kun ude på at hjælpe og støtte dig. Kroppen og nervesystemet har evnen til at regulere sig selv når vi giver plads hertil. Traume hensyntagende yoga vil hjælpe til at sætte et nyt aftryk i nervesystemet over tid og samme tid giver dig mere værketøjer til når uroen melder sig akut. 

Dette ved hjælp af en helt særlig tilgang til yogaen – derunder meditationerne og nærværs øvelserne som også har rødder i forskning inden for  traume området. 

Artikel

At hele traumer med yoga.

Af Bessel van der Kolk- klinisk forsker inden for traumeområdet.

https://kripalu.org/resources/how-yoga-helps-heal-trauma-qa-bessel-van-der-kolk

Selvregulering af nervesystem

 Simple værktøjer til at kunne regulere eget nervesystem igennem

yoga praksis

afspænding

meditation

Særligt designet til at regulere et overbelastet nervesystem

Interoception

Det handler om at komme hjem til sig selv og lære at det er trygt sted at være.

Du inviteres til at sanse og være med kroppen

og de oplevede sansninger

i det omfang som passer til dig

Personlige grænser

 Invitationer til at mærke og respektere din krops grænser

Hensigtsmæssig valg

Invitationer til at træffe valg som er hensigtsmæssig for dig

 I første omgang i forbindelse med din yogapraksis,

på baggrund af hvad du sanser i din krop.

På sigt med henblik på at kunne overføre dette til dit levede liv

Naturlig rytme i kroppen

At opleve kroppens naturlige rytme og bevægelse i stedet for stagnation

Alle sansninger og fornemmelser i kroppen kommer og går i rytmer

Selv når sansninger føles farlige er det forbigående

Empowerment

En mulighed for at øge følelsen af at mestre egen krop og eget liv

Kroppen som en del af behandlingen

Ved stress angst eller PTSD har kroppen har brug for at være en del af behandlingen, for det er primært igennem kroppen og sanserne vi oplever verden. Ved en traumatiseret tilstand er vi nødt til at arbejde bottom up.  Det betyder at traumet skal løsnes via kroppen igennem kropslige øvelser for at få bedre adgang til vigtige kognitive funktioner som feks. evnen til at mentalisere. 

Den sansende hjerne

Et traume er et slags aftryk i reptilhjernen og det autonome nervesystem, som styrer flygt kæmp mekanismen.

Reptilhjernen er en sansende hjernedel hvor følelser og vurderingen af sig selv og andre er forankret i kroppen og er fundamentalt afgørende for vores opfattelse af virkeligheden.

For at kunne anskue verden som et trygt og sikkert sted, må denne del af hjernen og nervesystemet reguleres.

Her kommer yogaen ind i billedet. Det er igennem de kropslige øvelser reguleringen finder sted. 

Et trygt rum med plads til forskellighed

Traume hensyntagende yoga, mod stress angst og PTSD udspiller sig i et trygt rum hvor der gives  plads til at yogaformerne kan se ud på mange forskellige måder, når vi træffer forskellige valg ud fra hvad kroppen fortæller.

Jeg er IKKE optaget af, hvordan du som deltager ser ud i de forskellige yogaformer.

I stedet inviterer jeg dig  til at sanse, hvad der føles rigtig for dig.

Traume hensyntagende yoga er en tryg måde at opleve det at have en krop igennem

Bevægelse

 Åndedræt

Styrke

Balance

Afspænding

Traumer er blot et efterladt aftryk i det sensoriske og hormonelle system

stress fri

At lære at kroppen er et trygt sted at være

yoga mod stress angst og PTSD

At genfinde roen og være med kroppens naturlige rytme

sanser i centrum

At lade opmærksomheden hvile i stilhed imens fænomenerne udspiller sig

indre ro

Du kan holde en pause når som helst du har brug for det

øvelse mod stress og angst

Al udstyr er til Rådighed

yogaudstyr

yogaudstyr til rådighed

Yogalokalet er rummeligt og æstetisk indrettet

Ry yoga yogalokale

Du byde inviteres til en afrunding og en kop the efter timen

Vi bruger også stole til at sidde på

hensyntagende yoga

hensyntagende yoga stole

Ry yoga indgang

Ry yoga

Underviser – Louise Kjær

 • Eksamineret 2 årig hatha yogalærer udd.  ved Åse Kristensen i København 2008
 • Over 10 års erfaring som fultidsyogalærer.
 • Specialiseret i hensyntagende yoga indenfor fysiske og psykiske hensyn i yoga mod stress, angst og PTSD
 • Uddannet i Traume Orienteret yoga (TOY) , kinesiologi, healing, børneyoga og klangmassage. 
 • Uddannet mindfulness instruktør ved AtWork.
 • Metakognitiv adfærdsterapi- 6 ugers personligt udviklingsforløb. 
 • Ved siden af yogaen arbejder Louise som pædagog som bostøtte for psykisk sårbare. 
 • Privat bor Louise på Mariendal syd for Århus. 

Jeg glæder mig til at møde dig 🙂

Louise Kjær

Traume Orienteret yogalærer

 

Du er velkommen til at kontakte mig for yderligere afklaring inden evt. tilmelding. 

Tlf: 29872092

(Læg gerne en besked og jeg ringer tilbage)

Mail: louise@ryyoga.dk

Bessel van der Kolk

er klinisk psykiater og førende forsker indenfor traume området.

Her kan du se en video, hvor han  taler om yogaens rolle i forhold til behandling af traumer.

Undervisningen har skabt et fællesskab, en glæde og en forløsning blandt deltagerne på holdet. Og det er skabt via energi og uden ord. En sjældenhed i et samfund, hvor ord spiller en afgørende rolle.
Hvis noget kan være skelsættende og sætte gang i en personlig ændring af adfærd er det i det hele taget den yoga, Louise formidler.”
Dorthe (tidligere deltager)
Dorthe
“Af hjertet tak for et helt fantastisk forløb som virkelig har rørt mig – på alle planer. Din ro, dit fokus og nærvær.
Din ydmyghed og tilgang til stoffet, og til medmennesker, skaber en meget unik energi i dit rum! Ude som inde – før og efter. Du er bare det samme rolige, vise individ. Selviscenesættelse er der ikke en gang en lille gnist af hos dig og det er simpelthen SÅ dejligt at være i. Det er første gang i mit liv, at jeg har givet los på den måde og “blindt” har ladet mig guide og fået/givet mig lov til at være, virkelig være, i nu’et og i mig selv og, ikke mindst, i den helt enestående gruppeenergi, der bliver skabt i så trygge omgivelser.”
Anita- tidligere deltager på TOY.

Anita
Tusind tak for et fantastisk forløb – jeg vil nok nærmere kalde det starten på en rejse – og for det hjertevarme rum fuld af accept, tolerance, åbenhed og ikke mindst RO, vi sammen har skabt.
Og Louise, tak for at invitere os til dit fine sted og facilitere en afrunding, eller opfølgning, det var for mig virkelig en kærlig reminder om at huske selvomsorgen og finde ind til nærværet og nuet i hverdagen.
Kristinna
Kristinna

“Jeg har oplevet Louise fokuseret og tilstede som få er.

Jeg har oplevet Louises fokus og tilstedevær som helt afgørende for mit udbytte.

På den måde at Louises, fokus og tilstedevær har smittet mig til det samme.

Jeg oplever samtidig at Louise er udogmatisk og fri af behov for selviscenesættelse, hvilket igen giver dobbelt op på udbyttet, af det Louise  tilbyder nemlig yogaen, hvor Louises viden og faglighed skinner igennem.

Jeg har følt mig meget tryg og tilpas i den undervisning.”

Maria Le Fevre.

Tidligere deltager på traume orienteret yoga forløb.

Maria Le Fevre

Endnu engang tak for et virkelig (indsigts)givende forløb. Jeg tror, mine reaktioner undervejs, senest ude hos dig, siger mere, end ord kan. De processer, din undervisning har igangsat i mig, har været ren ilt, og jeg er altid gået hjem med en fantastisk blanding af ro og energi.

Hannah

Kære Louise,

På lungeklinikken fik jeg for en uge siden at vide, at det kan være livsfarligt, hvis jeg ikke starter med at tage astma medicin (resten af livet).

Under en lungebetændelse faldt mit iltoptag til 90-93/94 hvor det lå i 6-8 uger.

Det blev dog langsomt bedre i løbet af den efterfølgende måned men da jeg startede på dit yogahold skete det helt fantastiske! Jeg målte mit iltoptag inden yoga hvor det lå på 96% og efter yoga lå det på 98 – endda med et par vip op på 99!!!!!!

Og nu 3 dage senere ligger den fast på 97 med sving op til 98!

Det er helt vildt! Det har jeg aldrig oplevet før,- jeg er simpelthen så lykkelig for denne positive optur. 1000 tak!¨

Vi ses. Kh Anne

Anne
Jeg vil gerne takke dig hjerteligt, for din venlighed
Øvelserne gik lige ind og har hjulpet mig af med mine værste gener ved udposningen i lænden. Tak for korrektionerne.
At tænke sig, hvor megen smerte du kunne afhjælpe folk med, hvis bare systemet kunne henvise til sådan en individuel behandling!
Nu vil jeg gentage programmet og supplere med yogaøvelser for nakken.
Dorhte Munch SandNavn

Som altid, er det at gå til yoga hos Louise en unik oplevelse. Louise har øje for alle, og viser hensyn og anerkendelse uanset, hvad jeg kommer med af fysiske og psykiske udfordringer. Gode øvelser med fokus på vejrtrækning,  og restorativ yoga er blandt mine favoritter. 

Metha Kjær

Yoga med Louise gør underværker for både krop og sjæl. Louise er super dygtig og altid imødekommende, uanset hvilke skavanker vi hver især kommer med. Rigtig god til at skabe den helt rigtige balance mellem smidighed, styrke og afspænding, som er lige, hvad jeg søger. 

Laura Olsen