Yoga som kropslig forankret spiritualitet

28 maj, 2023
  • Yoga og spiritualitet.
  • Rodchakraets betydning for vores trivsel
  • Video hvor jeg viser en øvelse til at balancere rodchakraet.

INDRE PROCESSER

Mange af Jer, ved at kernen ved min yogaundervisning mere omhandler de indre processer, fremfor hvordan vi ser ud og ”klarer os” i de forskellige former.

Jeg er ikke optaget af at fixe noget. Jeg ved en del om fysiologi og alignment, men jeg ved også at kroppen vil finde tilbage til en fastlåsthed, hvis vi tilgår kroppen mekanisk, som en samling ”løsdele” og uden erkendelse af helheden og af den ånd som bor i den. Dermed er yoga en spirituel praksis som handler om at forene krop, sind og ånd. Dermed ikke sagt at det ikke er vigtigt også at hele en feks. dårlig skulder eller ryg, men spørger du mig er det først når vi når til en tilstand af nærvær og ro at heling overhovedet kan begynde at finde sted. Ud fra en sådan tilstand kan kroppen trygt begynde at “omorganisere sig” og ofte sker det automatisk.

Der er altid en grund til en fastlåshed, blokering eller spænding. En tilstand som vi nok alle kender i mere eller mindre grad. En tilstand som skal forstås ud fra, at krop, sind og ånd er en helhed, og at det er helt menneske med et unikt nervesystem, en lang livshistorie og dermed en lang række af erfaringer, som afspejler sig i kroppen. Måske på grund af at vi lever i et samfund som i mange henseender vægter intellektet højere end kroppens intelligens, har vi lært at overhøre kroppens signaler samt vores intuition og derved sker der en fragmentering,- en afkobling mellem krop, sind og ånd.

HELING IGENNEM NÆRVÆR OG SANSNING

Som underviser har jeg intention om at skabe et rum, hvor tryghed og tillid er bærende elementer.  Her inviterer jeg yogadeltagerne til at sanse kroppen indefra. Jeg inviterer til at møde det der er, uden at vige tilbage, og dermed forblive forankret i sandheden. Hvis vi møder modstand eller ubehag, kan vi være nysgerrige og med vores blide og kærlige opmærksomhed forblive nærværende uden at gøre noget, uden at flygte. På den måde kan vi aflære et eventuelt uhensigtsmæssigt mønster. Nemlig afkoblingen mellem krop, sind og ånd, hvor vi har tendens til at overhøre kroppens signaler. I stedet åbner der sig muligheden for at lytte/sanse og give sig selv omsorg, næring og energi ind i kroppen hvor vi har brug for det. Dette virker forløsende og samlende/ helende.

I denne proces kan en heling finde sted. Vi erfarer at emotioner og sansninger i kroppen kommer og går i rytmer, imens vi kan forblive at være som et kærligt vidne hertil. På den måde styrkes kontakten indadtil, til kroppen som en helhed, og vi lærer at blive ved at stå stærkt og roligt, selv når vi oplever høje bølger på livets hav.

Eller sagt på en anden måde; igennem yogapraksissen styrkes vores nærvær, – vores evne til at være i kontakt med kroppen i nuets øjeblik. Dermed næres vores rødder. At have en blid og kærlig opmærksomheden forankret ind i kroppen er at være som et stort træ med dybe rødder, og kun når vi er rodfæstede, kan vi få kontakt til det højere potentiale, vi hver især besidder.

JORDFORBINDELSE

Jordforbindelse er noget vi skaber igennem fødderne.  Både fødder, ben, bækken og hofter er de fysiske områder, der hører til rodchakraet. Yoga er således også energiarbejde, og for mig en kropslig forankret spiritualitet, som ikke kun handler om de fysiske lag.

Temaer der hører sig til dette område, er blandt andet grundlæggende tillid, tryghed og følelsen af at høre til.

Rodchakra hedder på sanskrit Muladhara chakra og oversættes til “rodunderstøttelse”. Roden er vores base og vores fundament for at alt andet fungerer optimalt.

Rodchakra er udfordret hos mange af os. Som nævnt tror jeg også, at dette er kulturelt betinget i et samfund, hvor vi lærer at kontrollere kroppen ved hjælp af vores intellekt. I stedet for at lytte til kroppen dissocierer vi fra den og kommer i stedet til at gøre overgreb på den. Vi fragmenteres og livskraften svækkes.  At have en god jordforbindelse er afgørende for, hvordan vi trives generelt.

Længere nede i videoen deler jeg en øvelse til at at balancere og vække energien i rodchakraet. Når energien cirkulerer godt her, vil det også smitte af i de højere chakra systemer.

KROP SIND OG ÅND SAMMENHÆNG

Et emne, som jeg helt sikkert aldrig får nok af og et nyt kapitel er startet for mig med ny uddannelse som kommer til at fordybe min forståelse for emnet og udvikle på mine evner til at støtte andre i deres helingsproces.

I april gennemførte jeg det første modul på uddannelsen BKST (Biodynanmisk kraniosakralterapi).

BKST er en gren inden for kraniosakral terapien, som kobler spiritualitet med nyeste forskning inden for energi og kvantefysik.

Det er SÅ spændende. og jeg glæder mig til at dele mere om dette emne med dig 😊

Kærligste hilsner Louise

Tilmeld nyhedsbrev

Relaterede artikler

Se også…

No results found.